ตัวแทนจำหน่าย นำเข้า เลื่อยโซ่ยนต์ STIHL

 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  


 ขั้นตอนการขออนุญาตซื้อเลื่อยโซ่ยนต์

เมื่อลูกค้าทราบความต้องการ (เลือกรุ่นที่ต้องการ) ให้ดำเนินการดังนี้
1.ทางร้านจะมีเอกสารให้หรือขอรับที่สำนักงานทรัพยากร (ป่าไม้) คือ คำขอให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ลซ.1 จำนวน 1 ชุด (
Download )และเอกสารคล้ายกับใบรับรอง ที่ระบุรุ่นที่ต้องการซื้อ จากร้านค้าหรือบริษัท ที่จะทำการซื้อขาย 1 ฉบับ (เพื่อให้มีการระบุในใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ ลซ.2 ตัวจริงให้ถูกต้อง)

2.ลูกค้ากรอกข้อมูลในแบบคำขอให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ลซ.1 พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด และนำไปติดต่อขอรับใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ลซ.2 กับทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบประวัติลายนิ้วมือและประวัติบุคคลล้มละลลายก่อน และสำหรับผู้ที่เคยขอไว้แล้วอาจจะไม่ต้องตรวจสอบประวัติอีกครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่

3.เมื่อลูกค้าได้รับใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ลซ.2 ซึ่งมีทั้งหมด 3 ส่วน โดยส่วนกลางและส่วนปลายจะให้ผู้ขอมา แล้วจึงสามารถนำมาซื้อกับทางร้านได้ การซื้อขายต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์กำหนด หากเลยกำหนดจะไม่สามารถทำการซื้อขายได้

4.เมื่อเลือกซื้อเเล้วทางร้านกรอกข้อมูลการได้มาซึ่งเลื่อยโซ่ยนต์ ซึ่งจะอยู่ด้านหลังใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ลซ.2 ทั้งส่วนกลางและส่วนปลาย และคืนตอนกลาง ให้แก่ลูกค้า พร้อมเอกสารเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์ให้แก่ลูกค้า

5.ลูกค้านำเอกาสารตอนกลาง พร้อมเอกสารแนบเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ และแผ่นบังคับโซ่ ส่งให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อออกใบอนุญาติให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ลซ.3 ต่อไป

Download

ใบคำขอให้มีเลื่อยโว่ยนต์ ลซ.1
 ขั้นตอนการขออนุญาตซื้อเลื่อยโซ่ยนต์
   

ใบอนุญาตของทางบริษัท
(pic) 2009720_58018.gif


Online: 5 Visits: 6,231,336 Today: 722 PageView/Month: 42,631